Aftermovie TechniShow 2018

TechniShow 2018 is een groot succes geworden. Romias Robotics heeft goede zaken gedaan en veel nieuwe interessante contacten gelegd. We staan zelfs in de top 10 van meeste bezoekers per vierkante meter. Om een impressie te geven van de beurs delen wij hier graag onze aftermovie.

AUTOMATISCH BELADEN ROBOTCELLEN

Nu een groot deel van de metaalindustrie in West-Europa de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in automatisering van de machinebelading, zijn automatiseringsspecialisten al enige tijd bezig om oplossingen te ontwikkelen waarmee ook de logistiek rondom de robotcellen kan worden geautomatiseerd. Romias Robotics ziet mogelijkheden niet alleen de man bij de machine weg te halen, maar ook bij het beladen van de robotcel. Wij hebben daarvoor een oplossing ontwikkeld waarbij een self driving vehicle (SDV) werkstukken aanlevert aan de robotcel en bewerkte producten uitneemt en aflevert bij een volgend onderdeel in het productietraject. Door ook de logistiek rondom de productiecel te automatiseren bieden we de metaal- en kunststofverwerkende industrie nieuwe mogelijkheden om verdere kostenbesparing in de productie te realiseren.

Om de markt te laten zien dat dit geen toekomstmuziek is, maar in de praktijk mogelijk is, heeft Romias Robotics het concept hiervoor op haar stand op de TechniShow gepresenteerd. De getoonde robotcel van 5 x 6 meter, die we voor klant NTS Norma hebben gebouwd, is ontwikkeld om de productbelading aan 2 Makino bewerkingscentra 24/7 te automatiseren, waarbij de robotcel op haar beurt door een OTTO 1500 SDV wordt be- en ontladen. Daarmee hebben we een primeur, waarvan we verwachten dat dit een grote impact zal hebben op de metaal- en kunststofverwerkende industrie.

Sinds vorig jaar is een partnerbedrijf van Romias Robotics officieel distributeur van de SDV’s van OTTO Motors. Kenmerkend voor deze SDV’s van OTTO is dat deze als autonome voertuigen niet een vooraf gedefinieerd pad volgen, maar het vermogen hebben om zelf een route te bepalen en in staat zijn bewegende obstakels die op zijn pad komen te ontwijken. Verder maken de OTTO 100 en 1500 gebruik van de nieuwste collaboratieve technieken om een intrinsiek veilig systeem te garanderen die niet alleen naast, maar ook met de mens kan werken. Nauwkeurigheid is ook geen probleem, alle uitvoeringen zijn uitgerust met een visionsysteem dat de laatste onnauwkeurigheden kan compenseren. Om dat aan te tonen, liet Romias Robotics een SDV door de gangpaden van TechniShow rijden.

Share this post

De autonome revolutie binnen uw handbereik.

We komen graag in gesprek over
uw toekomst en rendement!