Duurzaam produceren krijgt steeds grotere prioriteit  en cobot / robot automatisering draagt hier zeker aan bij

Duurzaamheid staat hoog op de mondiale agenda nu de meeste landen emissiedoelstellingen vastgelegd hebben en maatregelen tegen klimaatverandering nemen. Meer en meer fabrikanten erkennen ook de voordelen van de invoering van duurzame bedrijfspraktijken. 

Wat maakt een productieproces milieuvriendelijker?
Hoe helpen collaboratieve robots (cobots) fabrikanten bij het bereiken van duurzame productie?
Zijn er aanvullende hulpmiddelen beschikbaar om organisaties te helpen bij het verminderen van de milieueffecten?

De Dag van de Aarde, die elk jaar op 22 april wordt gevierd, is een jaarlijks evenement om de steun voor milieubescherming op individueel en maatschappelijk niveau te tonen. In het verleden werden milieuvriendelijke praktijken zelden geassocieerd met de maakindustrie. Deze wereldwijde dag heeft organisaties  bewuster gemaakt na te gaan, hoe zij hun productie activiteiten kunnen verbeteren. Hoe kan de productiviteit en efficiëntie kunnen worden verhoogd en tegelijkertijd duurzaamheid kan worden toegepast?

 

Milieuvoordelen en een hogere productiviteit.

Wat is het verschil tussen de AGV en de AMR

Nu de nieuwe generatie consumenten milieubewuster wordt, is duurzaamheid een essentiële factor geworden voor het succes van een organisatie. 

Met de opkomst van de term “duurzame productie”, gedefinieerd als de productie van producten met behulp van processen die de negatieve gevolgen voor het milieu minimaliseren, introduceren fabrikanten innovatieve oplossingen op hun fabrieksvloer. Duurzame productie heeft zich veel verder verspreid dan de nichegroepen van organisaties die zich als milieuvriendelijk hebben gepositioneerd en omvat vele opmerkelijke bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren.

Tegenwoordig is een het doel dat wordt nagestreefd door fabrikanten, die streven naar een voordeel op concurrentie in de markt, een meerwaarde bieden op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd rekening houden met de negatieve effecten van hun activiteiten op het milieu. Weinig mensen verbinden collaboratieve robots en duurzaamheid met elkaar, maar deze wereldwijde dag heeft fabrikanten de extra aandacht gegeven om stil te staan bij het verschil dat cobots kunnen maken.

Cobots zorgen voor meer vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bij de mens

In het productieproces moet de doorlooptijd (de tijd die nodig is om een product te produceren) steeds sneller en flexibeler zijn. Processen moeten efficiënter en inzichtelijker en moeten defecten aan half-fabrikaten en verspilling van grondstoffen tot een minimum worden beperkt. 

Productiefouten en weggegooide grondstoffen zijn niet alleen steeds kostbaarder voor bedrijven, dit is ook veelal afval dat negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Een van de meest effectieve manieren om zowel kosten als afval in deze sector te verminderen is de kwaliteit van productieprocessen te verbeteren. 

Dit is waar collaboratieve robots, of cobots, een duidelijke helpende hand kunnen bieden in productieland!

Cobots zijn gebouwd om repeterend werk over te nemen. De vaak zware repetitieve handelingen dragen niet bij aan de vitaliteit van de mensen. Wanneer een cobot dit van de mens overneemt, kunnen mens en robot veilig naast elkaar werken door de vele sensoren in een collaboratieve robot.

Efficiëntie en rendement

Maar deze robots zorgen moeiteloos ervoor dat de productiehandelingen in hetzelfde tempo. op de meest efficiënte manier en met dezelfde precisie herhaald worden. En afhankelijk van het grote bereik aan inzetbare taken vermindert het verspilling in sectoren als lassen, doseren en verspaning.
Minder materiaalverwijdering en minimalisering van het aantal defecte producten. De productieoutput wordt voorspelbaarder omdat de tijd voor een specifiek proces een vaststaand feit wordt, wat efficiëntere en geoptimaliseerde logistieke regelingen mogelijk maakt.

Hier biedt natuurlijk ook de autonome mobiele robot (AMR) een absolute meerwaarde.

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN MET COBOT AUTOMATISERING

Ruimtebesparing

Productieautomatisering vereist robots in het proces, en traditioneel vereist dit een aanzienlijke hoeveelheid ruimte in de productiefaciliteit voor de robot en kooien voor beveiliging. Fabrikanten kunnen tegenwoordig lichtgewicht cobots inzetten die voor sommige bewerkingen geen beveiliging nodig hebben. Cobots kunnen veilig naast mensen werken en van de ene naar de andere toepassing gaan zonder kostbare herinrichting van de fabriek.


Minder energieverbruik

Cobots verbruiken doorgaans minder energie dan traditionele robots. Fabrikanten kunnen het energieverbruik in hun cobot-toepassingen minimaliseren door de cobot op 70-80% van zijn maximale snelheid en laadvermogen te laten werken.

Met de digitalisering van de productieprocessen worden tools voor toegang op afstand geïntroduceerd om fabrikanten verder te helpen bij het bereiken van duurzaamheid. Het MM-platform van Romias biedt bijvoorbeeld een breed scala aan oplossingen voor bewaking en toegang op afstand. Hiermee kan men de robots volgen en controleren zonder ter plaatse te hoeven zijn. Ook zijn er tools om cobots op afstand programmeren, waardoor reiskosten dalen en het energieverbruik kan worden geoptimaliseerd.


Duurzaam produceren

De vraag naar duurzame productie zal blijven stijgen naarmate consumenten beslissingen gaan nemen op basis van de inspanningen van bedrijven om duurzaamheid aan te tonen. Het vermogen van cobots, maar ook mobiele robots,  om fouten te beperken, afval te verminderen en de efficiëntie te verhogen kan een zeer belangrijke rol spelen bij het verminderen van de ecologische voetafdruk van productieprocessen. 

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de perfecte samenwerking tussen mens en machine, om het voortbestaan van hun bedrijf te garanderen, zal de komende jaren dan ook fors toenemen.

Duurzaamheid waar collaboratieve robots, cobot, werken samen met de mens.

De autonome revolutie binnen uw handbereik.

We komen graag in gesprek over
uw toekomst en rendement!