LIGHTS OUT… LET’S WORK!

Romias Robotics realiseert complete projecten. Naast praktische werkzaamheden zoals het bouwen van besturingskasten en het assembleren van machines geven wij ook advies bij de aanschaf van machines en het onderhoudstraject.


Engineeringsdisciplines, zoals 3D constructietekenen, doorrekenen van belastingen, programmeren van machinebesturingen en veiligheidssystemen en het ontwerpen en digitaal tekenen van elektrische schema’s vallen daar onder. Romias Robotics biedt deze disciplines ook als afzonderlijke diensten aan. Onze expertise op het gebied van productieautomatisering is voor veel klanten reden om ons naast automatiseringsvraagstukken ook in te schakelen bij algemenere productie vraagstukken, zoals:

  • Advies en begeleiding bij machine-aanschaf
  • Advies en begeleiding bij machineverhuizingen en het inrichten van machinepark
  • Het opzetten van productieprocessen
  • Werktuigbouwkundige en elektrotechnische projecten
  • Programmeerwerkzaamheden
  • Thermografisch onderzoek
Romias Robotics is een flexibele organisatie die snel in kan spelen op vragen uit de markt.
Waar nodig werken we samen met partners of worden we door onze specifieke expertise door andere automatiseringsspecialisten bij projecten betrokken.
Als early adapter waren wij bij Romias 12 jaar geleden al bezig met Autonoom Mobiele Robots. Deze selflearning voertuigen zijn de logische volgende stap na de bekende AGV’s en stellen ons in staat uw robotcel echt volledig te automatiseren!
Onze automatisering van het materiaal transport stelt ons in staat de belading en ontlading van de machines de klok rond te kunnen laten draaien.

De autonome revolutie binnen uw handbereik.

We komen graag in gesprek over
uw toekomst en rendement!