Vol hardmetaal frezen na-slijpen in een 24/7 proces

Na-slijpen van vol hardmetaal frezen is een bewerkelijk proces dat zich vanwege een aaneenschakeling van complexe bewerkingen en wisseling van zowel slijpschijven als spantangen, niet eenvoudig laat automatiseren. Slijptechniek Enter is er echter samen met Romias in geslaagd om het gehele proces te automatiseren. In Enter worden nu alle soorten en merken vol hardmetaal frezen rond de klok in een volautomatisch proces nageslepen. De slijpspecialist heeft daarmee de capaciteit van 8 naar 24 uur uitgebreid zonder extra personele inzet. Slijptechniek Enter produceert nieuwe frezen op klantspecificatie en slijpt alle typen gebruikte frezen, boren, messen, band- en cirkelzagen voor derden. Daarvoor beschikt de slijpspecialist in Enter over 80 machines, waarvan 18 CNC Anca en Romatic slijpmachines. “De top onder de slijpmachines”, volgens mededirecteur Patrick Slot. Daarnaast levert het 40 man sterke bedrijf ook nog boren, frezen, tappen, wisselplaten en zaagbladen in vertegenwoordiging.
Complex en bewerkelijk proces Het naslijpen van vol hardmetaal frezen is sinds de ingebruikname van de eerste Anca MX7 CNC slijpmachine voor Slijptechniek Enter al een stuk minder arbeidsintensief geworden dan bewerking op de conventionele slijpmachines waarop de frezen voorheen werden nageslepen. In de besturing is het bewerkingsprogramma voor ieder freestype al voorgeprogrammeerd. “Type lengte en diameter van de schacht, hoef je alleen maar op te geven. Ondanks dat moet iedere frees handmatig worden opgespannen en voor ieder type frees de slijpschijven worden gewisseld. Door het handmatig opspannen en wisselen van slijpschijven en spantangen kun je in een 1 ploegendienst niet meer dan een paar honderd frezen naslijpen. Wanneer je deze werkzaamheden zou kunnen automatiseren, kan je de capaciteit flink opvoeren, zonder extra machines en mensen neer te zetten”, licht Patrick Slot toe.
Complexe opgave, simpel concept
Via Norma kwamen mede directeuren Patrick Slot en Hans Stam daarvoor in contact met Romias, specialist op gebied van productie-automatisering voor de metaalbewerking. Martijn Jansen van Romias: “We hebben eerst het proces in kaart gebracht, de mogelijkheden die de besturing biedt qua communicatie uitgezocht en gemeten of we voldoende ruimte hebben om met een robotarm de slijpschijven te kunnen wisselen. Een van de eisen was dat de capaciteit van het magazijn voldoende moest zijn om een weekend onbemand te kunnen overbruggen. We hebben een opstelling voorgesteld met een magazijn voor de opslag van de frezen en nageslepen frezen, een magazijn voor de slijpschijven en spantangen en in het midden een Fanuc M710 robot met meerdere Schunk grijpers. Die hele opstelling hebben we in een gesloten kast geplaatst, aan de achterzijde van de Anca MX7 CNC slijpmachine, zodat de machine aan de voorzijde toegankelijk blijft.

Programma’s voor voldoende verschillende frezen
Elke frees is uniek en hiervoor moet een eigen programma gegenereerd worden. Niet alleen de eigen frezen van Slijptechniek Enter moeten worden nageslepen, maar ook de frezen van elke andere fabrikant en zelfs frezen die met de hand zijn aangepast. Romias heeft een dialoogbesturing ontwikkeld waarbij door het stellen van relevante vragen het bewerkingsprogramma automatisch gegenereerd wordt. Het doel van de besturing is om met zo min mogelijk inspanning de gehele automatiseringscel geprogrammeerd te hebben. Op deze wijze is de afhankelijkheid van de vakman tot het minimum teruggedrongen. Het gegenereerde bewerkingsprogramma wordt vervolgens geanalyseerd waarbij de besturing ervoor zorgt dat de robot de bewerkingsmachine mechanisch instelt door deze te voorzien van de juiste spantang, slijpschijven en uiteraard frees. Omdat er vanuit ANCA geen robot interface voorhanden was, heeft Romias in samenwerking met de fabrikant een eigen robot-machine koppeling geprogrammeerd, waarbij de Anca machine compleet geïntegreerd wordt in de automatisering. De robot neemt de frezen in en uit en wisselt daarnaast de spantangen en slijpschijvensets. Een magazijn, dat is berekend op de overbrugging van een heel weekend, fungeert daarbij als buffer.
Extra flexibiliteit
Onze extra wens was een hoge mate van flexibiliteit toe te voegen. Romias heeft het mogelijk gemaakt een spoedorder in te voeren. De operator kan nu bepaalde orders, klanten, freesdiameters of slijpschijfwisselingen voorrang geven. Voor de operator is het een simpele druk op de knop, waarna de besturing zijn hele machineprogramma herstructureert en ook gelijk kan aangeven wanneer de order die voorrang heeft gekregen klaar is.”

Succes leidt tot investering in 2e cel.
Zowel voor opdrachtgever als leverancier vormde de engineering en bouw van een dergelijke nog niet bestaand automatiseringsconcept een uitdaging, waarbij Slijptechniek Enter alle vertrouwen had in een goede afloop. Patrick Slot: “De doelstelling de conversie te maken van handmatig beladen gedurende de dag naar 24 uur per dag, 7 dagen in de week onbemand, is uiteindelijk gehaald. Al na 2 weken konden we de cel na werktijd onbemand laten werken. Wel gingen we vaak ’s avonds nog even kijken of alles draaide. Inmiddels krijgen we een telefonische melding wanneer de cel stil komt te staan. Het feit dat we speciaalfrezen binnen een paar dagen kunnen produceren en naslijpen is een sterk onderscheidende factor van Slijptechniek Enter. Daarmee groeien we jaarlijks met 5% à 7%. Aangezien de eerste cel die Romias heeft gebouwd volledig bezet is, hebben we tijdig de bouw voor een tweede in opdracht gegeven. We verwachten dat die net als de eerste cel snel vol zal zitten.”

Share this post

De autonome revolutie binnen uw handbereik.

We komen graag in gesprek over
uw toekomst en rendement!